Dry needling!

Jenny har genomgått en utbildning i Dry needling. En djup muskulär stimulering som görs med akupunkturnålar. Under kursen har Jenny fått än mer erfarenhet om smärtor som patienter tidigare beskrivit men hon inte riktigt lyckats få grepp om.

Fantastiskt bra behandlingsteknik!