Naprapati

Om naprapati

Den vanligaste smärtan kommer från muskler, bindväv och leder. Orsaken kan vara varierande; du kanske överbelastat dig i trädgården eller på gymet, du kan ha fått musarm, spänningsvärk pga stress eller sorg, eller kanske rent av skadat dig i en olycka?
[pullquote3 quotes=”true” align=”right”]Naprapati betyder korrigering av smärta.
Det är en bra summering av vad naprapaten gör.[/pullquote3]
För att påverka smärtan så stimulerar naprapaten nervsystemet så att detta i sin tur kan dämpa smärtan. Naprapaten påverkar alltså kroppens egna smärtlindrande system, och kan på så sätt ofta minska behovet av t ex smärtstillande medicin. Metoderna naprapaten använder sig av är bl a massage, muskelpressur, muskelstretch samt mobilisering och manipulation av leder. Samtliga tekniker stimulerar till ökad rörlighet och blodcirkulation, vilket leder till smärtlindring.

Även mekaniska blockeringar i en led kan orsaka smärta. Om någonting gått sönder, som t ex vid diskbråck, kan naprapaten hjälpa till att avlasta det skadade området och se till att du får rätt rehabilitering för att så snabbt som möjligt återfå fullgod funktion.

Om akupunktur

Akupunkturen har lång tradition i Kina och metoden beskrevs redan för 5 000 år sedan. Då fanns en filosofisk kunskap om hur människokroppen fungerade och man tänkte sig att olika energier balanserades i kroppen om man placerade nålar efter särskilda meridianer. Idag har forskning visat att då nålen placeras på sin punkt så sker en signalering i nerven och det frisätts endorfiner. Metoden används främst mot smärta i muskler och leder och nålarna placeras då fortfarande utmed de traditionella meridianerna. Akupunktur är dessutom en av de mest effektiva behandlingsmetoderna för att behandla huvudvärk.

Dry Needling är en form av muskulär behandling där man sticker nålar i triggerpunkter. Forskning har visat ännu bättre behandlingseffekt än vid muskelpressur samt kortare behandlingsreaktioner med snabbare återhämtning från smärtan. Behandlingstiden är kortare och effektivare!

 

Om osteopati

Osteopati är en patientcentrerad manuell vårdsdisciplin som betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom manuell behandling.

En osteopat försöker skapa en så komplett bild av patientens hälsotillstånd som möjligt. Vid patientmötet sker bland annat omfattande hållnings- och rörelseanalys, neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation. Behandlingen är manuell och är alltid behovs- och individanpassad. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, kost, ergonomi och stressreducering.